STRONA GŁÓWNA - Aktualności


33. Konkurs Krasomówczy Języka Japońskiego

Warszawa wydarzenie konkurs język japoński

Autor: Ambasada Japonii, Opublikowano: 2012-02-26

Informujemy, że 24 marca br. odbędzie się 33. Konkurs Krasomówczy Języka Japońskiego. Osoby pragn?ce wzi?ć udział w konkursie proszone s? o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. Data i godzina: 24 marca 2012 r. (sobota), 12:30~16:30
Miejsce: Wydział Informacji i Kultury Ambasady Japonii, Al. Ujazdowskie 51, Warszawa
Organizatorzy: Ambasada Japonii w Polsce, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Japońskiego w Polsce.

2. Temat wyst?pienia:

Oczekujemy, że tre?ć wyst?pienia nie będzie jedynie ogólnym wywodem, ale będzie się opierać na zainteresowaniach, do?wiadczeniach oraz wiedzy uczestników. Prosimy o opracowanie i napisanie wyst?pienia, które wpisywałoby się w jeden z poniższych tematów. Każde z wyst?pień powinno posiadać także oddzielny tytuł.

Porozumienie międzykulturowe (język, wymiana obywatelska itp.)
Problemy współczesnego ?wiata (problemy ochrony ?rodowiska, społeczeństwo informatyczne, problemy społeczne itp.)
Co?, co jest dla mnie ważne
Moje przesłanie dla przyszłych pokoleń

Uwaga: Wyst?pienie powinno trwać ok. 3 minut (maksymalnie 3 min 30 sek.) i musi być wygłoszone z pamięci. Po 3 minutach uczestnik zostanie powiadomiony dzwonkiem o kończ?cym się czasie, za? po upływie 3 minut i 30 sekund jego wyst?pienie zostanie przerwane. Po zakończeniu wyst?pienia uczestnikom zostanie zadanych kilka pytań. Informacje dotycz?ce pytań zostan? podane do 9 marca br, osoby zgłaszaj?ce się prosimy więc o powtórne zapoznanie się z tre?ci? strony internetowej.

3. Do wzięcia udziału w konkursie uprawnione s? następuj?ce osoby:
(1) Studenci studiów japonistycznych:

studenci co najmniej II roku
b) osoby, które przebywały w Japonii ł?cznie nie dłużej niż pół roku.
c) laureaci miejsc 1-3 poprzednich edycji konkursu nie maj? prawa startu.

(2) Pozostałe osoby (osoby, dla których japoński jest przedmiotem do wyboru, słuchacze lektoratów, uczniowie szkół językowych, osoby, które nauczyły się języka samodzielnie itp.):

osoby, które potrafi? samodzielnie przygotować i wygłosić przemówienie.
osoby, które ł?cznie przebywały w Japonii nie dłużej niż pół roku.
laureaci miejsc 1-3 poprzednich edycji konkursu nie maj? prawa startu.


4. Terminy zgłaszania udziału i nadsyłania prac:
1) Termin zgłaszania udziału: 5 marca 2012 r. (poniedziałek)
2) Termin nadsyłania prac: 12 marca 2012 r. (poniedziałek)
3) Zgłoszenia można nadsyłać:
- Faksem na nr: 022 584 73 01
- Poczt? elektroniczn? na adres: j.mendyk@emb-japan.pl

Uwagi na temat zgłaszania udziału i nadsyłanych prac:

W przypadku, gdy udział zgłasza więcej niż jedna osoba kształc?ca się w danym o?rodku nauczania (dotyczy obu kategorii uczestników wymienionych w punkcie 3., w tym także lekcji prywatnych), prosimy nauczyciela/wykładowcę nadzoruj?cego procedurę aplikacyjn? o zebranie zgłoszeń i przesłanie ich do Ambasady Japonii. Zgłoszenia indywidualne w takich przypadkach nie będ? przyjmowane. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, organizatorzy mog? zgłosić się do poszczególnych instytucji z pro?b? o ograniczenie liczby uczestników.
W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, nazwę uniwersytetu oraz rok studiów (Uczestnicy zaliczaj?cy się do kategorii (2) proszeni s? o podanie także statusu ? uczeń, student, osoba pracuj?ca itp., nazwy szkoły/uczelni, klasy/roku studiów, nazwy instytucji, w której uczestnik uczy się japońskiego, imienia i nazwiska nauczyciela oraz nr. telefonu i adresu). W przesyłanym wyst?pieniu, oprócz powyższych informacji, proszę zamie?cić także wybrany temat i tytuł, a także doł?czyć streszczenie w języku polskim. Streszczenia zostan? rozdane widzom w dniu konkursu.
Tre?ci nagrodzonych wyst?pień zostan? opublikowane po zakończeniu konkursu na stronach internetowych Ambasady Japonii oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Japońskiego w Polsce.

5. Informacje dodatkowe:

Dla laureatów konkursu przewidziane s? nagrody. Zwycięzca otrzyma bilet lotniczy na trasie Polska-Japonia-Polska. Spo?ród uczestników kategorii (2) wybrany zostanie licealista, który będzie miał szanse reprezentować Polskę w organizowanym pod koniec lipca br. w Kawasaki Konkursie Krasomówczym Języka Japońskiego dla licealistów. Dodatkowe informacje na stronie http://www.iware.ne.jp/jsa/

Pytania i w?tpliwo?ci proszę kierować do Wydziału Informacji i Kultury Ambasady Japonii (tel. 022 584 73 00)

Brak komentarzy - bądź pierwszy i skomentuj.
Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać.


Aktualności Klubu


Klub Gier Japońskich - 18.03.2017

Autor: , Opublikowano:

Zapraszamy na zajęcia

Komentarzy: 1Zjava 17.02.2017

Autor: aw, Opublikowano:

dsc_0068.jpg
dsc_0069.jpg
dsc_0070.jpg
dsc_0079.jpg
dsc_0088.jpg
dsc_0089.jpg
dsc_0090.jpg
dsc_0091t.jpg
dsc_0106.jpg

Komentarzy: 0Manggha Matsuri 27.11.2016

Autor: aw, Opublikowano:

Z okazji 25-lecia Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha zostaliśmy zaproszeni do Krakowa na Manggha Matsuri. Nasza czteroosobowa ekipa poprowadziła 3-godzinne warsztaty hanafuda. Na początku Ania przedstawiła prezentację historii kart hanafuda, skład talii kart i ciekwawostki. Potem przystąpiliśmy do praktycznego zapoznania się z zasadami gier i rozgrywania pierwszych partii.
Najmłodsze uczestniczki miały możliwość zajęcia się kolowankami związanymi z hanafudą. Mieliśmy również przygotowany pokaz teatrzyku kamishibai i opowieści o księciu Heiki.
Serdecznie dziękujemy Manggha za gościnę i umożliwienie obejrzenia wystawy o designie japońskich opakowań "Szkoda wyrzucić!". Dziękujemy firmie Trefl za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu i warsztatów oraz Ambasadzie Japonii w Polsce za wypożyczenie kamishibai.


Komentarzy: 0Planszówki na Narodowym 26.11.2016

Autor: , Opublikowano:Komentarzy: 025-lecie Centrum Aikido Aikikai

Autor: , Opublikowano:

Komentarzy: 0Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44   Następna
Reklama
Poudnik Zero, ul. Wilcza 25

Grupa Ryba, ul. Kasprzaka 7
 
Gry
 
Artykuły
 
Copyright © 2011, 2012 Klub Japoński