STRONA GŁÓWNA - Aktualności

Aktualności Klubu


Zostały wybrane władze Klubu

Warszawa KlubJapoński

Autor: Klub Japoński, Opublikowano: 2012-07-08

W skład Zarz?du, wybranego w dniu 7.7.2012 r. weszły w większo?ci osoby pracuj?ce w zespole już od paĽdziernika zeszłego roku.

Dzięki temu, po zarejestrowaniu stowarzyszenia i wyborach, efekty działania Klubu będ? jeszcze bardziej widoczne.

Zarz?d
- Andrzej Witarzewski - Prezes
- Karolina Styczyńska - Wiceprezes
- Artur Kosior - Sekretarz Stowarzyszenia
- Elżbieta Kosior - Skarbnik
- Krzysztof Rutkowski - Członek Zarz?du
- Anna Ami ?lusarz - Członek Zarz?du
- Damian Adamczyk - Członek Zarz?du

Komisja Rewizyjna

- Artur Górski - Przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej
- Szymon Kuliński- Wiceprzewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej
- Adrian Wołoszyn - Członek Komisji Rewizyjnej

Komentarzy: 0Spotkanie z Madoka Kitao

Warszawa shogi dobutsu

Autor: Klub Japoński, Opublikowano: 2012-07-03

Madoka Kitao to prefesjonalna gracz shogi (1 DAN) a także twórczyni dobutsu shogi - uproszczon?, zabawn? wersję dla dzieci, ale nie tylko. Wbrew pozorom partie w dobutsu shogi sa dynamiczne i wcale niebanalne. P. Madoka spotka się z nami w drodze na Mistrzostwa Swiata oraz Mistrzostwa Europy.

Na spotkaniu obecna będzie również Karolina Styczyńska, która zasłynęła tym, iż 19 maja w Tokio jako pierwsza w historii kobieta-amator spoza Japonii pokonała gracz zawodow?.

Odbęd? się też "Pojedynki robotów" :) czyli będzie można pograć w kolejn? wersję dobutsu shogi, wydanej przez Egmont
http://www.krainaplanszowek.pl/aktualnosci/art,203,kolejna-nowosc-pojedynek-robotow.html
9.7.2012 r., godz. 17:00
Klub "Południk Zero", ul. Wilcza 25

Komentarzy: 0Wieczór z grami japońskimi w Klubie "Miotła"

Warszawa gry impreza

Autor: KlubJapoński, Opublikowano: 2012-06-28

Klub Japoński, Stowarzyszenie Groteka oraz Klub Miotła zapraszaj? na spotkanie z grami japońskimi.

Będziemy nie tylko grać w shogi, go czy mahjonga, ale odbędzie się również pokaz filmu "Na własnej skórze" o tatuażu japońskim.

Nie chodzi tylko o granie... To ma być przede wszystkim SPOTKANIE LUDZI zainteresowanych Japoni?, okazj? do porozmawiania i zapocz?tkowania jakich? działań!

Impreza rozpoczyna się
7 lipca 2012 r. o godzinie 17:00.

A godzinę wcze?niej, o 16:00, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Klubu Japońskiego, na które zapraszamy nie tylko jego członków, ale i wszystkie osoby zainteresowane Japoni? i chętne do uczestniczenia w działalno?ci Klubu jako sympatycy czy wolontariusze.

Klub Miotła jest uroczym miejscem z charakterem i klimatem wynagradzaj?cym "trudy" podróży (30 minut z Pl. Konstytucji).
Warto przyjechać!

Klub Japoński będzie stopniowo przenosił tu swoj? działalno?ć, a współpraca ze Stowarzyszeniem Groteka szykuje się bardzo owocna.

http://www.facebook.com/events/410645098987789
http://www.groteka.pl
http://www.facebook.com/miotla

Komentarzy: 0WalneZgromadzenie Członków Klubu Japońskiego

Warszawa Klub zebranie

Autor: Klub Japoński, Opublikowano: 2012-06-23

Zapraszamy wszystkich członków oraz nowe osoby na zebranie wyborcze Klubu Japońskiego.
Odbędzie się ono w dniu 7 lipca 2012 r. w godz. 16-17 (zmiana godziny!!) w Klubie Miotła, ul. Odrow?ża 9 (zmiana miejsca!!), Warszawa.

Porz?dek zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór przewodnicz?cego obrad
4. Wybór sekretarza WZC
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Zatwierdzenie porz?dku obrad
7. Informacja o działalno?ci stowarzyszenia zwykłego Klub Japoński od kwietnia 2011 do lutego 2012
8. Wybory Zarz?du i Komisji Rewizyjnej
9. Informacja o zamierzeniach Klubu
7. Dyskusja i wolne wnioski

A po zebraniu - "Wieczór z grami japońskimi", a na nim oprócz gier, dyskusje, pokaz filmu "Na własnej skórze" o tatuażu japońskim i być może jeszcze jakie? inne atrakcje.

Komentarzy: 0Xie Guochen 6dan

Warszawa go symultana

Autor: awit, Opublikowano: 2012-06-18


Wczoraj w "Południku Zero" Xie Guochen 6dan (8 DAN AGA) rozgrywał symultany z warszawskimi graczami go.

Nasz go?ć uczesniczyć będzie w Międzynarodowym Turnieju Warszawskim Go 29 czerwca - 1 lipca.

Komentarzy: 0Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44   Następna
Reklama
Poudnik Zero, ul. Wilcza 25

Grupa Ryba, ul. Kasprzaka 7
 
Gry
 
Artykuły
 
Copyright © 2011, 2012 Klub Japoński